ข้อมูลมีอยู่ทุกที่ แต่การจัดการกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น หรือเครื่องจำนวนมากแทบจะเป็นไปได้ยากสำหรับทีมผู้ดูแลระบบ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ จำนวนข้อมูลรายวันอาจมีอยู่ถึงหลายร้อยกิกะไบต์ การจัดการเก็บบันทึกข้อมูลเป็นแนวทางสำหรับปัญหานี้ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบในการรวบรวมบันทึกจัดการข้อมูลจากส่วนกลางและตั้งนโยบายการเก็บรักษาตามกฎหมายท้องถิ่นหรือนโยบายของบริษัท

 

ข้อมูลในเครื่องทั้งหมดไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่เมื่อนำมาใช้งานด้านความปลอดภัย แม้แต่ข้อมูลขนาดเล็กอาจมีความสำคัญอย่างยิ่ง

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการจัดการเหตุการณ์ (SIEM) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ ก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปจาก Log Management หรือ โซลูชั่นของ SIEM ที่จะรวบรวมข้อมูลเครื่องจากแหล่งต่างๆ เช่น เครื่องผู้ใช้ปลายทาง เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ไฟร์วอลล์ ระบบป้องกันไวรัส การป้องกันการบุกรุก และให้ผู้ดูแลระบบสามารถอ่านได้

 

โซลูชั่นของ SIEM จะวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและตั้งค่าสถานะผิดปกติใดๆ ซึ่งจะนำเสนอแก่ผู้ดูแลระบบ อย่างไรก็ตามผู้ดูแลระบบ SIEM จำเป็นต้องตั้งค่าโปรไฟล์และระบบที่ได้รับการออกแบบมาอย่างรอบคอบในสภาวะปกติ

 

ในขณะที่มีวิธีการที่แตกต่างกันไปของระบบ SIEM มีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ คือ กฎตาม SIEM และ SIEM ที่ใช้เครื่องมือความสัมพันธ์เชิงสถิติเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับบันทึกต่างๆและรวมกลุ่มกันเมื่อจำเป็น

นอกจากนี้ SIEM ยังให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทต่างๆในการปฏิบัติตามมาตรฐานเช่น ISO 27001, PCI DSS และ SOX โดยการอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมข้อมูลและบังคับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กรได้