สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทส่วนมากจะพึ่งพากับการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อประหยัดเงินและเวลา ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของการบริการทางธุรกิจและแอปพลิเคชันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท เพื่อให้แอปพลิเคชันมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ บริษัทจึงจำเป็นต้องปรับปรุงองค์ประกอบด้านไอทีของตนเป็นประจำ เช่น ระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชันทางธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย

 

ซิริอุส อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยีส์ ช่วยองค์กรต่างๆในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้ทันสมัยอยู่เสมอ ล่าสุดทีมงานของเราให้บริการการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ และบริการต่อไปนี้

 • ระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชันของไมโครซอฟท์ (Microsoft)
  • Windows Server 
  • Active Directory
  • Exchange Server
  • SQL Server
  • System Center (SCCM - SCOM)
 • อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกในระบบเครือข่าย Check Point Firewall และ Open Servers (Gaia, Secure Platform)
 • ผลิตภัณฑ์จาก แคสเปอร์สกี้ แลป (Kaspersky Lab)
  • Endpoint Security
  • Mail Gateway
  • Kaspersky Security for Virtualization
  • Kaspersky Mail Security for Exchange
 • ผลิตภัณฑ์จาก VMware
  • ESXi Hypervisor
  • vCenter
  • vShield

สำหรับโปรแกรมรุ่นล่าสุดและการปรับปรุงแอปพลิเคชัน กรุณาเยี่ยมชมหน้าฐานความรู้ของเรา